KVKK Danışmanlığı

Kural Hukuk Bürosu olarak KVKK(Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamında uyum, VERBİS’e giriş ve diğer tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili hizmet veriyoruz. KVKK uyum sürecinde, yönetim sistemini kurarken şirketlere ve mesleki odalara tüm unsurları ile destek oluyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ve mesleki odalar (bazı istisnalar hariç) artık herhangi bir ek kriter aranmadan VERBİS’e kayıt olmakla yükümlüdür.

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ile kurum arasındaki yazışmaların ve Olası İhtilaflı Hukuki süreçlerin takibinin yapılması, Kurum içi yetkili ve yetkilendirilmiş personele yönelik güncel mevzuat ve uygulamaya yönelik periyodik eğitimler verilmesi, Sözleşme ve Dokümantasyon düzenlemeleri(Personel sözleşmelerinin ve Özlük dosyalarının revizesi, Ek protokollerin hazırlanması), Web sitesi ve var ise mobil uygulamasının incelenmesi, Çerez politikasının belirlenmesi gibi Yeni Çağ’ın gerekliliği olan Global İnovasyon’u, hukuki taraftan da dijitalleşen dünyada, yasalarımıza uyumlu hale getirerek aynı zamanda E-Ticaret hukuku, Blockchain ve Bilişim Hukuku gibi alanlardaki cezai ve idari cezaların önüne geçerek KVKK uyarınca denetim yapıp, kurulan KVK Yönetim Sisteminin olgunluğunu ve KVK Kanununa uyum durumunu analiz ediyor ve eksiklikleri şirketlere ve mesleki odalara raporluyoruz.

VERBİS kaydı yükümlülüğü dışında mevcut durumda herhangi bir zamanda şikâyet üzerine ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun re’sen denetimi neticesinde KVKK kapsamında gerekli düzenlemeleri yapmayan veri sorumlularına aşağıda belirtilen cezalar kesilmektedir:

  • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme: 9.103 TL -180.264 TL;
  • Veri güvenliğine aykırılık: 27.040-TL – 1.802.636 TL;
  • Kurul kararlarını yerine getirmeme: 45.066-TL – 1.802.636 TL,
  • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası -TCK 135.Md
  • Kişisel Verilen Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verilmesi, Yayılması Ele Geçirilmesi: 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası -TCK 136 Md.
  • Verilerin Yok Edilmemesi: 1 yıldan 2 yıla kadarTCK 138 Md.