Miras Hukuku

Miras Hukuku nedir?

Gerçek kişinin ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra malvarlığının kimlere ve hangi paylarda verilecek olduğunu düzenleyen hukuk kurallarıdır. Miras hukuku her ülkede ayrı şekilde uygulanır ve kişilerin sahip oldukları haklar net olarak belirtilir. Miras bırakan kişi ölmüş olduktan sonra sahip olduğu malvarlığı otomatik şekilde mirasçılarına devreder. Kişinin borçları da bu devrin içerisinde bulunur ve mirasçılar bunlardan kişisel olarak sorumlu hale gelir. Ancak miras bırakan öldükten sonra mirasçıların 3 ay boyunca reddi miras yapma hakları da korunmuştur.

Miras hukuku hükümleri içerisinde atanmış mirasçılardan da bahsediliyor. Bu kişiler de bırakılan malvarlığı kadar hakkı, gerçek kişinin ölümü ya da gaipliğinden sonra kazanabiliyorlar. Bunun dışındaki yasal mirasçıların ise sahip olduğu hakların oranları kanun içerisinde açık şekilde ifade ediliyor. Eğer birden fazla mirasçı söz konusuysa, miras ortaklığı durumu ortaya çıkıyor.

Miras hukuku hükümleri Medeni Kanun içerisinde düzenlenmiştir. Mirasçıların mal varlığı ve borçlardan sorumlu oldukları süre ölümden itibaren başlar. Yerine getirilmesi gereken borçlarda sorumluluk, borcun muaccel olduğu tarihten sonra 5 yıl sürer.

Bu konulardaki davalarda size hizmet vermekteyiz.