Vekaletname

VEKALETNAME BİLGİLERİ

Şahıs tarafından çıkarılacak vekaletnamelerde, noterden aşağıda vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda vekaletname çıkarılabilecektir. Bu işlem herhangi bir noter tarafından gerçekleştirilebilir.

Şirket adına vekaletname çıkarılırken şirket yöneticisi olduğunuza yönelik belgeyi notere ibraz etmeniz gerekmektedir. Hem şahıs hem de şirket adına vekaletname çıkarma arzusunda iseniz ‘Şahsım adına asaleten, şirket adına vekaleten’ ibaresini genel vekaletnameye ekletmeniz yeterli olacaktır.

Tanıma davası ve Tenfiz davası için vekaletname çıkarılırken; ‘yurt dışı mahkemeleri tarafından verilmiş mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi’ ibareleri genel vekaletnameye eklenmelidir.

İsim – Soy isim değişikliğine, yaş değişikliğine yönelik nüfus davalarında vekalet çıkarılırken; noter yetkilisine bu tür bir dava açılacağı beyan edilerek, ‘nüfus davaları açmaya, isim ve soy isim değiştirmek için dava açmaya’ ibaresi eklenmelidir.

Boşanma, anlaşmalı boşanma ve boşanma konulu davalar için vekaletname çıkarılırken; vekaletname resimli olmalı ve ‘boşanma davası açmaya’ ibarelerini içeren genel bir vekaletname çıkarılmalıdır.

Vekalet Verilecek Avukat Bilgileri:

Avukat            : İpek Oya Kural
Adres              :  Yıldız Mah. Çırağan Cad. Fuat Kırşan Apt. No:43 Daire:2 Beşiktaş / İstanbul
Vergi Dairesi  : Beşiktaş
Vergi No         : 5930213995
TC Kimlik No : 18781419638
Baro                : iSTANBUL
Baro Sicil No : 60162